ارتباط با ما : Phone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381

محصولات

محصولات

صفحه کلید بزرگ رادار

صفحه کلید کوچک رادار....

مشاهده
صفحه کلید کوچک رادار

صفحه کلید کوچک رادار....

مشاهده
Hybrid 8-18GHz

Hybrid 8-18GHz...

مشاهده
Hybrid 2-4GHz

Hybrid 2-4GHz...

مشاهده
DLVA 8-18GHz

DLVA 8-18GHz...

مشاهده
DLVA 4-8GHz

DLVA 4-8GHz...

مشاهده
DLVA 2-4GHz

DLVA 2-4GHz...

مشاهده
Coupler 8-18GHz

Coupler 8-18GHz...

مشاهده
Coupler 4-8GHz

Coupler 4-8GHz...

مشاهده
Coupler 2-4GHz

Coupler 2-4GHz...

مشاهده
تقویت کننده 8-18GHz

تقویت کننده 8-18GHz...

مشاهده
تقویت کننده 2-18GHz - توان 30dB

تقویت کننده 2-18GHz - توان 30dB...

مشاهده
تقویت کننده 2-18GHz - توان 15dB

تقویت کننده 2-18GHz - توان 15dB...

مشاهده
تقویت کننده 2-8GHz

تقویت کننده 2-8GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 10GHz

LO (Local Oscillator) 10GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 35GHz

LO (Local Oscillator) 35GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 23GHz

LO (Local Oscillator) 23GHz...

مشاهده
8way power divider 8-18GHz

8way power divider 8-18GHz...

مشاهده
8way power divider 4-8GHz

8way power divider 4-8GHz...

مشاهده
8way power divider 2-4 GHz

8way power divider 2-4 GHz...

مشاهده
3way power divider 6-17GHz

3way power divider 6-17GHz...

مشاهده
2way power divider 4-8GHz

2way power divider 4-8GHz...

مشاهده
2way power divider 18-40GHz

2way power divider 18-40GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 8 تا 4 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 8 تا 4 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 2 تا 4 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 2 تا 4 GHz...

مشاهده
(LPF) فیلتر پایین گذر 8 تا 4 GHz

(LPF) فیلتر پایین گذر 8 تا 4 GHz...

مشاهده
(LPF) فیلتر پایین گذر 4 تا 2 GHz

(LPF) فیلتر پایین گذر 4 تا 2 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 29 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 29 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 18 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 18 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 29 تا 18 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 29 تا 18 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 18 تا 8 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 18 تا 8 GHz...

مشاهده
آنتن آرایه موجبری 8 فوت

آنتن آرایه موجبری 8 فوت...

مشاهده
آنتن آرایه موجبری 6/5 فوت

آنتن آرایه موجبری 6.5 فوت...

مشاهده
آنتن آرایه موجبری 4 فوت

آنتن آرایه موجبری 4 فوت...

مشاهده
آنتن آرایه موجبری 24 فوت

آنتن آرایه موجبری 24 فوت...

مشاهده
آنتن آرایه موجبری 12 فوت

آنتن آرایه موجبری 12 فوت...

مشاهده
روتاری جوینت باند X

روتاری جوینت باند X...

مشاهده
روتاری جوینت باند S

روتاری جوینت باند S...

مشاهده
LNFE باند S

LNFE باند S...

مشاهده
آداپتور باند X (WR90)

آداپتور باند X (WR90)...

مشاهده
آداپتور باند S (WR284)

آداپتور باند S (WR284)...

مشاهده
موجبر باند X (WR90)

موجبر باند X (WR90)...

مشاهده
مدولاتور

مدولاتور یکی از قطعات فرستنده رادار است که این مدولات...

مشاهده
دامی لود باند X (WR90)

دامی لود باند X (WR90)...

مشاهده
موجبر باند S (WR284)

موجبر باند S (WR284)...

مشاهده
دامی لود باند S (WR284)

دامی لود باند S (WR284)...

مشاهده
رادار دریایی 3030-U

رادار 30 کیلووات باند S...

مشاهده
رادار دریایی 9425-R24

رادار 25 کیلووات باند X...

مشاهده
رادار دریایی 9412-U

رادار 12 کیلووات باند X...

مشاهده
رادار دریایی 9425-U

رادار 25 کیلووات باند X...

مشاهده

محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید ؟

برای ما پیام ارسال کنید

یا با شماره روبرو تماس بگیریدPhone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381