ارتباط با ما : Phone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381

محصولات رادار ها

رادار ها محصولات

رادار دریایی 3030-U

رادار 30 کیلووات باند S...

مشاهده
رادار دریایی 9425-R24

رادار 25 کیلووات باند X...

مشاهده
رادار دریایی 9412-U

رادار 12 کیلووات باند X...

مشاهده
رادار دریایی 9425-U

رادار 25 کیلووات باند X...

مشاهده

محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید ؟

برای ما پیام ارسال کنید

یا با شماره روبرو تماس بگیریدPhone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381